Volvo Personvagnars Koncernklubb LCVPS 

       

                 

 

Välkommen till Ledarna Volvo Personvagnars Koncernklubb 
Besökande [counter]

Vår vision

   Vi är det självklara valet för chefer och andra med ledande uppdrag genom vår fokusering på individ och ledarskap

    Verksamhetsidé

  Vi ska:

Verka för facklig samordning mellan orterna Göteborg, Olofström, Skövde- Floby.

Genom att:

Skapa bästa förutsättningar för medlemmarnas ledningsuppdrag,löneutveckling,ledarutveckling, anställningsvillkor och trygghet. 
Nätverka för att kompetensutvecklas inom koncernverksamheten.
Vara en positiv kraft i utveckling av företag och individ.

  Hur vi jobbar?

  Styrelsemöte 8 ggr/år Arbetsmöten.
Samsynsmöte mellan klubbstyrelserna.
Representation i Nämnder, kommitteér, bolag och stiftelser.
Representation i avdelningar och förening inom Ledarna Teknik&Motor.
Nätverk Stratego (14 största industriföretagen i Sverige).
TKPV ( Tjänstemännens Koncernråd Personvagnar).
Ordförandemöten
Jämställdhets-, arbetsmiljö-, försäkrings-, och kompetensråd.